Fundacja

ZAŁOŻENIE

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • dane Fundatorów, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Fundatorem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • firma Fundacji
  • siedziba Fundacji (miejscowość)
  • cele Fundacji
  • sposób realizacji celów Fundacji
  • oznaczenie, czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  • przedmiot działalności Fundacji (np. wskazanie numerów PKD) – jeśli Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, wkład niepieniężny - opis); jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł)
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem