Testament

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

  • dane Testatora (osoby, która chce sporządzić testament), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
  • dane Spadkobiercy, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie - określenie przedmiotu zapisu

TESTAMENT Z ZAPISEM / ZAPISEM WINDYKACYJNYM

W przypadku, gdy testament ma zawierać zapis lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - należy przekazać informacje o przedmiocie zapisu, np. pochodzące z:

  • podstawy nabycia przez Testatora – dokumentu, który stanowił tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, 
  • księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
  • zaświadczenia ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu,

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu) - należy przekazać informacjeo przedmiocie zapisu, np. pochodzące z:

  • podstawy nabycia przez Testatora – dokumentu, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego lub inny dokument, 
  • księgi wieczystej,

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu - należy przekazać informacje o przedmiocie zapisu, np. pochodzące z:

  • podstawy nabycia przez Testatora – dokumentu, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego lub inny dokument,
  • księgi wieczystej,

samochód - należy przekazać informacje o przedmiocie zapisu, np. pochodzące z dowodu rejestracyjnego.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem