Spółki: ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 210 § 1ksh

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • numer KRS Spółki, dla której ma zostać ustanowiony Pełnomocnik
  • aktualna lista wspólników Spółki
  • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników, na którym ma zostać ustanowiony Pełnomocnik, zostało formalnie zwołane
  • dane Pełnomocnika/Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  • w przypadku chęci ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
  • zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakiej sprawie będzie reprezentować Spółkę)
  • informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem