Spółki: rozwiązanie

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana
  • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD)
  • dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

*** dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka ma zostać rozwiązana:

SPÓŁKA JAWNA / PARTNERSKA / KOMANDYTOWA

  • dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • aktualna lista wspólników Spółki
  • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

  • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem