Spółki: podział

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec podziałowi
 • wskazanie trybu podziału:
 • podział przez przejęcie (przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki już istniejące)
 • podział przez zawiązanie nowych spółek (przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej)
 • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
 • podział przez wydzielenie (przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę już istniejącą lub na spółkę nowo zawiązaną)
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec podziałowi (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • plan podziału z projektem uchwał zgromadzeń Spółek biorących udział w podziale

* Spółka osobowa nie podlega podziałowi. Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, jak również nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

** W zależności od planowanego trybu podziału spółki może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów.

*** Dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka będzie ulegała podziałowi:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki 
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnych Zgromadzeniu Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem