Małżeńskie umowy majątkowe

RODZAJE UMÓW:

1) przedmałżeńskie (tzw. intercyza)
2) wyłączenie wspólności ustawowej (umowa majątkowa małżeńska o ustanowienie rozdzielności majątkowej)
3) ograniczeniewspólności ustawowej
4) ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
5) rozszerzeniewspólności ustawowej

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • dane Małżonków, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego Małżonków,
  • w przypadku chęci ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
  • w przypadku chęci rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,
  • w przypadku chęci zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego,

Dokumenty wymagane, do zawarcia umowy majątkowej:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej)

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana (wymagana jest forma aktu notarialnego). W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem